Drobečková navigace

Úvod > Obchodní podmínky > GDPR

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů v rámci společností YETTY.EU s.r.o.

Ochrana údajů je otázkou důvěry a Vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme Vaše soukromí a práva spojená s osobními údaji. Ochrana a zákonné shromažďování, zpracovávání a používání Vašich osobních údajů jsou tudíž pro nás důležitou věcí. Abyste se u nás cítili bezpečně, řídíme se při zpracovávání Vašich osobních údajů striktně právními předpisy a rádi bychom Vás informovali o tom, jaké údaje shromažďujeme a používáme.
V následujícím prohlášení o ochraně údajů je vysvětleno, jaké údaje jsou shromažďovány na našich webových stránkách a v souvislosti s naší podnikatelskou činností a jaké údaje zpracováváme a používáme a jakým způsobem.

  1. ODPOVĚDNÉ PRACOVIŠTĚ

Za shromažďování, zpracovávání a používání Vašich osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR zodpovídá společnost YETTY.EU s.r.o., Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ: 03464792 Pokud si přejete vznést námitku proti shromažďování, zpracovávání nebo používání svých údajů ze strany společnosti YETTY.EU s.r.o., která se týká těchto předpisů na ochranu údajů obecně anebo jednotlivých opatření, můžete svou námitku zaslat e-mailem nebo poštou na následující kontaktní údaje:

YETTY.EU s.r.o.
Bílkova 855/19
110 00 Praha 1 – Staré Město

Email: yetty@yetty.eu

Kromě toho můžete samozřejmě kdykoliv bezplatně obdržet informace o údajích, které uchováváme (viz také bod 7).

  1. SHROMAŽĎOVÁNÍ, ZPRACOVÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje jsou informace o faktických nebo osobních okolnostech konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osoby. Mezi tyto údaje patří například Vaše jméno, Vaše telefonní číslo a Vaše adresa, jakož i veškeré evidenční údaje, které nám poskytnete při uzavření smlouvy, registraci či vytvoření Vašeho zákaznického účtu. Do této kategorie nespadají statistické údaje, které shromažďujeme, například když navštívíte naše webové stránky.

Jedná se například o statistické údaje o tom, které stránky jsou obzvlášť oblíbené, nebo kolik uživatelů navštěvuje určité stránky online.
V rámci naší každodenní činnosti shromažďujeme pouze údaje potřebné pro zpracování objednávek a údaje vyžadované podle zákona.

2.2 ZÁKAZNICKÝ ÚČET

Budeme od Vás potřebovat údaje nezbytné pro realizaci běžných obchodních transakcí (jméno, telefonní číslo, e-mail), ať již pro účely plnění smlouvy, nebo pro realizaci předsmluvních úkonů, jako jsou např. nabídky. Bez těchto údajů s Vámi nemůžeme uzavřít smlouvu. Vaše údaje jsou spravovány v rámci systému POHODA společnosti STORMWARE. V případě změn, nebo žádostí o informace se prosím4 obraťte buď na svou kontaktní osobu, nebo na informační centrum uvedené v bodě 1.

2.3 SHROMAŽĎOVÁNÍ, ZPRACOVÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana údajů je pro nás velmi důležitá. Z tohoto důvodu se při shromažďování, zpracovávání a používání Vašich osobních údajů striktně řídíme právními předpisy. Vaše údaje shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme po celou dobu zpracovávání Vašeho nákupu či prodeje, včetně případných následných záruk, a to pro naše služby, technickou administrativu a naše vlastní marketingové účely. Vaše osobní údaje budou předány nebo jinak poskytnuty třetím osobám, pouze pokud je to nezbytné za účelem smluvního zpracování nebo fakturace, nebo pokud jste s tím předem vyslovili svůj souhlas. V rámci zpracování objednávky například námi využívaní poskytovatelé služeb (jako např. přepravní společnosti, logistické společnosti, banky) obdrží nezbytné údaje pro účely objednávky a jejího zpracování. Údaje předávané tímto způsobem mohou naši poskytovatelé používat pouze k plnění svých úkolů. Žádné další použití těchto informací není povoleno a žádný námi pověřený poskytovatel služeb je ani jinak nepoužije. V souvislosti s Vaší objednávkou potřebujeme Vaše správné jméno, adresu a kontaktní údaje. Potřebujeme i Vaši e-mailovou adresu, abychom mohli potvrdit obdržení Vaší objednávky a dále s Vámi komunikovat. Vaše osobní údaje budou smazány, pokud neexistují žádné zákonné povinnosti týkající se jejich uchovávání a pokud jste uplatnili právo na jejich smazání, pokud údaje již nejsou vyžadovány pro účel, k němuž byly uchovávány, nebo pokud je jejich uchovávání nepřípustné z jiných právních důvodů.

2.4 POUŽÍVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ PRO PROPAGAČNÍ ÚČELY

Kromě zpracování Vašich údajů za účelem realizace Vašeho nákupu či prodeje u společnosti YETTY.EU s.r.o. rovněž používáme Vaše údaje k tomu, abychom s Vámi komunikovali o Vašich objednávkách, určitých produktech nebo marketingových kampaních a abychom Vám doporučovali produkty či služby, které by Vás mohly zajímat. Proti používání svých osobních údajů k propagačním účelům můžete kdykoliv podat námitku, ať již obecně, nebo v souvislosti s jednotlivými úkony. Pro tyto účely bude postačovat zpráva v textové podobě zaslaná na kontaktní údaje uvedené v bodě 1 (např. e-mail, dopis).

2.5 SOUTĚŽE, VÝZKUM TRHU A MÍNĚNÍ

V souvislosti se soutěžemi budeme Vaše údaje používat, abychom Vás informovali o případných cenách (odměnách) a abychom inzerovali své nabídky. Podrobnější informace naleznete v našich podmínkách účasti v příslušné soutěži. Vaše údaje rovněž využíváme pro výzkum trhu a mínění. Tyto údaje samozřejmě používáme výhradně anonymně pro statistické účely a pouze pro naši společnost YETTY.EU s.r.o.. Vaše odpovědi v rámci těchto výzkumů nebudou předávány ani zveřejňovány třetím osobám. Společnost YETTY.EU s.r.o. používá a zpracovává Vaše osobní údaje pro výzkum trhu a mínění ke svým vlastním účelům. Proti používání údajů pro výzkum trhu a mínění můžete kdykoliv podat námitku, a to buď obecně, nebo proti konkrétním opatřením. Pro tyto účely bude postačovat zpráva v textové podobě zaslaná na kontaktní údaje uvedené pod číslem 1 (např. e-mail, dopis).

  1. COOKIES

Souhlas s používáním cookies není nezbytným předpokladem pro návštěvu našich webových stránek. Dovolujeme si však upozornit, že pokud nám neumožníte cookies používat, může dojít k omezení funkcí na našich webových stránkách.

Co to jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou pomocí Vašeho prohlížeče uloženy na Vašem koncovém zařízení a které uchovávají určitá nastavení a údaje pro výměnu informací s naším systémem prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Nejsou nijak škodlivé. Některé cookies zůstávají uloženy na Vašem zařízení, dokud je nesmažete. Umožňují nám při Vaší příští návštěvě rozpoznat Váš prohlížeč.

Jaké cookies společnost YETTY.EU s.r.o. používá?

Většina cookies, které používáme, je automaticky smazána z Vašeho pevného disku po skončení Vaší prohlížecí relace (tudíž se jim říká cookies relace). Kromě toho rovněž využíváme cookies, které zůstávají na Vašem pevném disku. Během příští návštěvy systém poté automaticky rozpozná, že jste již u nás byli, a jaké položky a nastavení upřednostňujete. Tyto dočasné nebo trvalé soubory cookies (jejich životnost je 1 měsíc až 10 let) jsou ukládány na Vašem pevném disku a po stanovené době se samy smažou. Slouží zejména k tomu, aby byly naše webové stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Díky těmto souborům je například možné zobrazit na webové stránce informace, které konkrétně odpovídají Vaším zájmům. Jediným účelem těchto cookies je přizpůsobit naši nabídku Vašim zákaznickým přáním nejlepším možným způsobem a zajistit pro Vás co možná nejpohodlnější prohlížení našich webových stránek. 

Jaké údaje jsou ukládány v rámci cookies?

Společnost YETTY.EU s.r.o. používá soubory cookies pro Google Analytics a pro Matomo (analytický nástroj), aby Vás automaticky přihlásil na stránky chráněné přihlašovacími údaji, a pro formuláře k ukládání dočasných údajů. Snažíme se souborům cookies vyhnout.
V samotných cookies je uloženo pouze identifikační číslo.
Toto číslo neobsahuje Vaše jméno ani internetovou adresu (číslo IP).
Pokud nejste přihlášeni k našim stránkám, toto identifikační číslo nebude spojováno s Vaším jménem ani jinými osobními informacemi. Nepředáváme žádné osobní informace třetím osobám, tj. i když se zaregistrujete, tyto informace nebudou třetím osobám předávány. Používáme cookies z analytických nástrojů, abychom viděli, které naše stránky jsou navštěvovány a o které produkty je největší zájem, jakož i za účelem zjištění případných technických problémů.

Jak můžete zabránit ukládání cookies? 

Ve svém prohlížeči můžete nastavit, že ukládání cookies bude povoleno pouze v případě, že s tím vyjádříte svůj souhlas. Pokud chcete povolit pouze cookies společnosti YETTY.EU s.r.o., avšak nikoliv cookies našich poskytovatelů služeb a partnerů, můžete ve svém prohlížeči vybrat nastavení „Zakázat cookies třetích stran“. Funkce nápovědy na liště s menu ve Vašem webovém prohlížeči Vám obvykle ukáže, jak můžete odmítnout nové soubory cookies a deaktivovat soubory již obdržené. Doporučujeme, abyste se vždy zcela odhlásili od sdílených počítačů, které jsou nastaveny tak, aby povolovaly používání cookies.

  1. LOG SOUBORY

V rámci každého přístupu na stránky společnosti YETTY.EU s.r.o. jsou prostřednictvím příslušného internetového prohlížeče přenášeny údaje o používání a dále ukládány v záznamových souborech, tzv. server log souborech. Takto ukládané datové záznamy obsahují následující údaje: datum a čas přístupu, název navštívené stránky, IP adresu, referenční URL adresu (původní URL adresa, z které jste se na danou webovou stránku dostali), objem přenesených dat, jakož i informace o druhu a verzi použitého prohlížeče. Tyto datové sady z log souborů používáme pouze pro účely technické diagnostiky za účelem rychlejšího zjištění a nápravy chyb a za účelem optimalizace serverových nastavení.

Log soubory webového serveru jsou obvykle automaticky smazány po 4 měsících nebo po dosažení kapacitního limitu podle toho, co nastane dříve. Tyto log soubory může rovněž kdykoliv smazat naše společnost, např. v souvislosti s přemístěním serveru, nebo když je dosaženo určitých velikostí souborů.

  1. WEBOVÁ ANALÝZA

5.1 GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics je služba společnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba Google Analytics využívá tzv. „cookies“, což jsou textové soubory umístěné na Vašem počítači, které webovým stránkám pomáhají analyzovat, jak uživatelé stránky využívají. Informace shromážděné pomocí souboru cookie i používání našich webových stránek (včetně Vaší IP adresy) jsou obvykle předávány serveru společnosti Google v USA a tam uloženy. Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho používání našich webových stránek, k sestavení zpráv pro naši společnost o aktivitě na webových stránkách a k tomu, aby nám poskytla další služby spojené s používáním webových stránek a internetu. IP adresa vysílaná Vaším prohlížečem v kontextu služby Google Analytics není spojována s jinými daty společnosti Google. K předávání těchto údajů ze strany společnosti Google třetím osobám dochází pouze na základě právních předpisů nebo v souvislosti se zpracováním údajů o objednávce. Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů o Vaší osobě ze strany společnosti Google a s výše uvedeným způsobem zpracování údajů, jakož i s uvedeným účelem tohoto zpracování. Používání cookies můžete odmítnout zvolením příslušného nastavení ve svém prohlížeči. Můžete rovněž zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a týkajících se Vašeho používání těchto webových stránek (včetně Vaší IP adresy) a ve zpracovávání těchto údajů ze strany společnosti Google na základě stažení a nainstalování zásuvného modulu webového prohlížeče (tzv. plug-inu), který je k dispozici prostřednictvím následujícího odkazu. Další informace o službě Google Analytics a ochraně údajů jsou k dispozici na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

  1. BEZPEČNÝ PŘENOS ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou přenášeny bezpečně pomocí šifrování. To se týká Vaší objednávky, jakož i zákaznických přihlašovacích údajů. Naše společnost používá kódovací systém SSL (Secure Socket Layer). Naše webové stránky a další systémy dále chráníme pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, zničení, přístupu, pozměnění nebo šíření Vašich údajů ze strany neoprávněných osob.

  1. PRÁVA DOTČENÉ STRANY NA INFORMACE

Podle nařízení GDPR mají naši zákazníci mimo jiné právo na bezplatné informace o údajích, které jsou o nich uchovávány, a v případě nutnosti i právo na opravu, blokaci nebo smazání těchto údajů. Veškeré dotazy lze zasílat poštou na adresu

YETTY.EU s.r.o.
Bílkova  855/19
110 00 Praha – Staré Město

případně e-mailem na adresu: yetty@yetty.eu, a to kdykoliv pomocí Vašich jedinečných identifikačních údajů.