Ionizátory

Velké množství firem řeší problematiku elektrostatického náboje. Ten nejen, že komplikuje technologické a výrobní postupy,

ale způsobuje především problémy s nečistotami. Polétavý prach a ostatní nečistoty ulpívají na povrchu výrobků a v řadě

případů podstatně zhoršují i jejich kvalitu. Příkladem může být výroba světel, jejichž odrazná plocha musí být zcela čistá,

zbavená prachu a nečistot, protože následné vakuové pokovení odrazných ploch potom není dokonalé. Pokud dojde

k vakuovému pokovení a mezi plastovým výliskem a vrstvou pokovení se nachází nečistoty a prach, není přilnutí odrazné plochy

vyhovující. Tím se nejen zhoršuje kvalita výrobku, ale i jeho životnost. Odrazná plocha se působením tepelného záření

mechanicky poškozuje (odrazná plocha se "loupe") a z toho důvodu dochází ke snížení odrazu světla. Světlo je méně intenzivní a

ztrácí na svém světelném výkonu. K řešení tohoto problému se používají buď tyčové ionizéry a nebo ionizační trysky. Princip

jejich funkce spočívá v tom, že proud tlakového vzduchu (který prochází přes ionizační zařízení) se elektrickými impulsy

obohacuje o elektrostatický náboj. Tyto elektrické imuplzy se střídají a v konečném důsledku se potlačují původní elektrostatický

náboj. Střídáním elektrostatických pulsů se výsledný náboj na povrchu výrobku výrazně sníží a současně s tím se vyřeší i problém

s případným přilnutím nečistot a prachu na povrchu výrobků.

Tyčový Ionizér

Zařízení pro odstranění
elektrostatického náboje  1 | 2 | 3

Ionizační tryska

Napište nám

EDB IPK

Naše aktuální nabídky: CZ